Rolul nostru

DIRECTII
Identificarea problemelor;
Consilierea conducerii;
Coordonarea comunicării interne și/sau externe;
Crearea programelor de relații publice;
Gestionarea situațiilor de criză;
Medierea conflictelor.
CUM PROCEDĂM? CÂTEVA DINTRE ACȚIUNILE NOASTRE:
Organizăm, administrăm și menținem relațiile cu medii economice, politice, sociale precum și cu mass-media;
Analizăm mediul intern și/sau extern;
Transmitem mesajele către publicurile-țintă;
Asigurăm conexiunea cu mass-media;
Răsturnare imagologică prin schimbarea imaginii negative În pozitivă.